O nama

“Moja škola”, škola matematike i drugih predmeta,
pruža vrhunsku edukaciju, ali i lepo okruženje u kojem će deca uživati.

Nastava u „Mojoj školi“ se izvodi u malim grupama, od 2 do 5 učenika, a postoji mogućnost pohađanja i individualnih časova. Kako bismo izašli u susret svim polaznicima, termini održavanja nastave su fleksibilni – svakog radnog dana, subotom i nedeljom, od 8h do 22h, a po potrebi i ranije i kasnije.
Sistematski pristup učenju od najranijeg uzrasta i fokusiranost na razvijanju veština rezonovanja mogu imati snažan pozitivan uticaj na razvoj učenika.
Memorisanje bez konteksta stvara „znanje“ koje brzo bledi i potpuno je beskorisno u kognitivnom razvoju deteta. Mozak ne može da pamti izolovana pravila i formule, a razvija se na uspostavljanju povezanosti i identifikovanju šablona. Naši učenici istražuju razloge koji stoje iza pravila, i tako postižu moćno i trajno razumevanje. Memorisanje je trenutno, razumevanje je večno.

Nastava u grupi
„Moja škola“ organizuje kurseve za predškolsku decu, kao i za učenike svih razreda osnovne i srednje škole. Svaki kurs traje od početka do kraja školske godine, a nastava se izvodi u skladu sa aktuelnim nastavnim planom i programom u državnim školama. Polaznici ovih kurseva uz časove koji se održavaju dva puta nedeljno po 90 minuta, imaju pravo i na besplatne konsultacije dva puta u nedelji.

Individualna nastava
Moguće je pohađati privatne časove u prostorijama „Moje škole“ koji su posebno namenjeni onima koji imaju problem u savladavanju aktuelnog školskog gradiva, ali i onim učenicima koji žele da prodube svoje znanje iz pojedinih oblasti.

Priprema za prijemne i popravne ispite
Kod nas možete da se spremite za sve vrste prijemnih ispita za srednje škole i fakultete. Osim toga, pružamo pomoć u pripremi za polaganje popravnih, razrednih i dopunskih ispita.