Predmeti

Kursevi

• RAD SA POLAZNICIMA SVIH UZRASTA

• SAVLADAVANJE REDOVNOG ŠKOLSKOG GRADIVA

• PRIPREMA ZA POLAZAK U ŠKOLU

• PRIPREMA ZA POLAZAK U 5.RAZRED

• PRIPREMA ZA POLAZAK U SREDNJU ŠKOLU I FAKULTET (POLAGANJE PRIJEMNIH)

• ZANIMLJIVA MATEMATIKA

• RAD SA TALENTOVANOM DECOM

• INDIVIDUALNI RAD

• VRHUNSKI USLOVI ZA RAD

• RAD U MALIM GRUPAMA

• POMOĆ U IZRADI DOMAĆIH ZADATAKA