mj1FIZIKAmj2

Nastava fizike u „Mojoj školi“, školi matematike i ostalih predmeta, u potpunosti prati školski program,ali uz individualni pristup privatnih časova. Sa nama nema nerešenih zadataka, teških problema i nejasnih zakona. Obraćamo pažnju na različite stepene znanja i mogućnosti za usvajanje gradiva i zato su rezulatat pravo poznavanje fizike i bolje ocene.