mj3GEOGRAFIJAmj4

Geografija je davno prestala da bude samo ono što njeno ime znači : opisivanje Zemlje. Ona je danas mnogo više od toga. U okviru časova geografije u „Mojoj školi“, školi matematike i drugih predmeta, učenici se upoznaju sa planetom na kojoj živimo, o našem prirodnom okruženju, o ljudima, državama, gradovima.  Privatni časovi geografije služe da se na jednostavan i razumljiv način savlada nastavni program. Takođe, omogućava se i da učenici prošire svoja znanja i da se podstaknu na razmišljanje kroz zanimljive i dinamične dijaloge. Geografska znanja mogu pomoći učenicima da bolje upoznaju prostor u kome žive i da shvate pojave i zbivanja u prirodi ljudskom društvu.