mj6HEMIJAmj7

Hemija je prirodna, eksperimentalna i zanimljiva nauka. U interakciji i međusobnoj zavisnosti je sa različitim oblastima nauke koje podržava i koje nju podržavaju. Njene zakonitosti i principi primenjuju se u biologiji, fizici, medicini, poljoprivredi, inženjerstvu. Samo jasnoća i razumevanje hemijskih pojmova i proizvoda razbija zablude i oslobađa straha od hemijskih molekula. Na časovima hemije u „Mojoj školi“, školi matematike i drugih predmeta, učimo hemiju na način da ona postane razumljivija, jasnija i korisnija.