mj10SRPSKI JEZIKmj11

U nastavi srpskog jezika i književnosti teorijska misao i praktična delatnost su nerazdvojno povezane, kako na školskom, tako i na privatnom času. U „Mojoj školi“, školi matematike i drugih predmeta, osmišljavamo časove na način da se gradivo učini učenicima pristupačnim, a time se oni afirmišu za nastavu književnosti i gramatike. Učenici se obučavaju da uspešno interpetiraju neku pesmu, pripovetku, dramu ili roman, dok neki časovi zahtevaju izvođenje pravopisnih i stilskih vežbi. Na taj način učenici obogaćuju svoj rečnik, a nastavnik ih obučava u izražajnom kazivanju i interpretativnom usvajanju gradiva. Nastava se usklađuje sa uzrastom učenika i njegovim umnim sposobnostima.